ผลวิจัยยืนยัน! เดือนเกิดสามารถบอกการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในอนาคตได้

ผลวิจัยของ New York City ที่ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่แตกต่างกันไปตาม เดือนเกิด ของแต่ละคน โดยใช้หลักการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือเข้ามาช่วยให้ผลวิจัยในครั้งนี้ พบว่าเดือนเกิดสามารถบอกโรคในอนาคตได้จริง

สมาคมวารสารการแพทย์และสารสนเทศของทางอเมริกา ทำการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลจากหลายพื้นที่ เพื่อดูว่าความแตกต่างทางสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมนั้นๆมีผลต่อการวิจัยหรือไม่อย่างไร โดยได้ทำการเปรียบเทียบโรคต่างๆ ทั้งหมดกว่า 1,700 ชนิด มาเทียบกับวันเดือนปีเกิด และประวัติการรักษาทางการแพทย์ จำนวนกว่า 1.7 ล้านคน ระหว่างปี คศ.1985 – 2013

ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เผยว่า

  • คนที่เกิดเดือนพฤษภาคม : จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย
  • คนที่เกิดเดือนตุลาคม : จะมีอัตราการเจ็บป่วยมากกว่าคนที่เกิดเดือนอื่นๆ

Dr. Tatonetti ได้เปิดเผยข้อมูลผลวิจัยที่สอดคล้องกันจากประเทศออสเตรเลียและเดนมาร์กโดยได้สรุปออกมาดังนี้

  • โรคหอบหืด พบได้มากในผู้ที่เกิดเดือนกรกฏาคม และเดือนตุลาคม
  • โรคสมาธิสั้น พบได้มากในผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน
  • โรคหัวใจ และโรคภาวะหัวใจล้มเหลว พบได้มากในผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.